Hoppa till innehåll

Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

När gäller bokningsavtalet?- Det gäller när din bokning är gjord via mail, på plats, telefon eller på onlinebokning efter att du har skickat eller angett dina personuppgifter till oss. När du har anmält eller skickat in ditt intresse för campingtomten, tältet eller hyrboendet är bokningen ett avtal. Din bokning skickas sedan på mail till dig där du ser betalningsinfo.

Avtalet anses även ingånget efter den första delbetalning eller fulla beloppet är oss tillhanda. Då ansvarar vi också för att bokningsobjektet är reserverat för dig under den bokade tiden. Läs igenom ditt bokningsmail och se att den gäller för den tid och det objekt du önskar. Om
inte, kontakta oss. Du måste ange ditt personnummer så att vi kan säkerställa att du
själv gjort din bokning för dig.

Åldersgräns

Den som bokar är ansvarig för bokningen och måste vara minst 23 år. Om ni är under 23 år men ett mindre sällskap ring oss så kan vi diskutera en bokning.

In- och utcheckning

Incheckning sker kl. 16.00 och utcheckning sker kl. 12 om inget annat avtalats med oss. ( in/ut-checkning av våra hyrboenden är sön/tors och städutrustning kan hämtas mot deposition i receptionen i mån av tillgång. )
Bokningsobjektet ska lämnas städat och återställt. Möbler ska flyttas tillbaka till standard.
Om du inte har beställt slutstädning kan du lägga till detta i din bokning. Om du har
slutstädning tillagt i din bokning, behöver du endast ta sopor och disk. Vi har rätt att debitera
en, enligt av oss, uppskattade ersättning- även om du valt slutstädning- av missbrukat
nyttjande, skador, extrem nedskräpning eller liknande av boendet.

Betalning/Betalningar

När du gör en bokning ska du betala direkt annars har VI rätt att avboka din bokning.
Dock är INTE utebliven betalning sedd som en avbokning. Om du har svårigheter med att betala, kontakta oss. Slutbetalning skall vara oss tillhanda senast 8 veckor innan ankomst.

Utebliven betalning

När det inte finns någon betalning inne på vårt konto kan vi (Böda Riviera AB) anse bokningen som avbokad, och avbokningsreglerna gäller.
Utebliven betalning gäller per automatik INTE som avbokning. Om du vill avboka, kontakta
oss snarast.

Avbokningsregler

Om du vill avboka kontakta oss snarast på mail eller telefon. Om du inte har tecknat ett
avbeställningsskydd sker ingen återbetalning av det du betalat och du är skyldig att fullfölja
ditt avtal och din betalning av hyresbeloppet.

Avbokningsskydd

Avbokningsskyddet gäller endast dig personligen som står för bokningen med intyg från läkare, försäkringsbolag eller myndighet. Vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall måste du uppvisa sjukintyg för dig själv. Detsamma gäller om det inträffat omständigheter utanför din kontroll som du inte kunde förutse vid bokningstillfället. Du måste styrka dina skäl med intyg. Med avbokningsskyddet kan du avboka fram till dagen innan ditt incheckningsdatum. Om du
avbokar 36 dagar eller tidigare innan ditt bokade incheckningsdatum får du återbetalat 90% av beloppet utom delbetalningsavgifter, administrativa avgifter och kostnaden för avbokningsskyddet. Om du avbokar 14-35 dagar innan ditt bokade incheckningsdatum får du återbetalat 60% av beloppet utom delbetalningsavgifter, administrativa avgifter och kostnaden för avbokningsskyddet. Om du avbokar 2-13 dagar innan ditt bokade incheckningsdatum får du 20% av ditt bokningsbelopp återbetalat, förutom avgifterna för administrativa avgifter, delbetalningsavgifter och kostnaden för avbokningsskyddet. Om du avbokar 0-1 dagar innan ditt bokade incheckningsdatum får du inget tillbaka av ditt bokningsbelopp. Tänk på att de flesta kreditkortsutgivare också har ett avbokningsskydd som ni kan nyttja om ni har betalat via kreditkort. Kontakta din bank för att få närmare upplysning om vad som gäller ditt avbokningsskydd för kreditkortet.

Säsongsplats

Säsongsplatsavtal förlängs automatiskt till och med nästkommande säsong om det inte skriftligen sagts upp senast den 30/6 innevarande säsong ( signerad kopia erhålls i receptionen )

Rättigheter och skyldigheter

Om vi inte kan tillhandahålla det du bokat eller ett likvärdigt alternativ har du rätt att säga upp
avtalet. Då återfår du allt du betalat. Om något inträffar under hyrestiden eller om du har
klagomål, bör du kontakta oss så snart som möjligt. Under hyrestid ska du vårda
hyresobjektet och följa de regler som finns på campingområdet och i hyresobjektet.

Filminspelning och fotografering

Filmer eller bilder som tas under er vistelse inom vårt område får Ej användas i kommersiellt
syfte utan vårt (Böda Riviera AB) tillstånd. I annat fall kan ersättning eller skadestånd
begäras.

Placering av eget boende

Eget medhavt boende skall placeras så nära din elstolpe som möjligt. Du har sedan en
kvadrat på ca 10×10 meter att nyttja.
I område H mellan platserna 218-258 ska du placera ditt boende 6 meter rakt ut från din
elstolpe mot område I. (6 meter väster rakt ut från din elstolpe). Din plats är en kvadrat på
10×10 meter. (Detta för att skapa en brandgata).

Hundar och husdjur

Hundar och husdjur ska hållas kopplade. Hundbad finns på vänstra delen av stranden efter
beachvolleybollnätet när Du tittar mot havet.

Rökning

Rökning är ej tillåtet i servicehusen eller hyr boendena

Störande beteende

Om störande beteende gentemot våra gäster eller personal åberopar vi vår rätt som upprätthållare av ordning på området att avhysa den/dessa gäster.

Hyresavgifter

Hyresavgifter återbetalas ej, skadestånd kan krävas.

Barnaktiviteter

Vi reserverar oss för tryckfel och ändringar gällande barnaktiviteter och om någon aktivitet
skulle kosta pengar. Trampbåtar utlånas utan kostnad max 2 timmar per gång, namn och
telefonnummer ska anmälas i reception eller strandserveringen. Där lämnas även flytväst ut
och paddlar som ska återlämnas efter användandet. Vid inställda aktiviteter utgår ej
ekonomisk ersättning.

Force Majeure

Avtalet kan hävas av dig eller oss om det inte kan fullföljas pga. naturkatastrof,
krigshandlingar, konflikter eller andra yttre händelsen som varken du eller vi kan råda över. Vi
återbetalar då den del av hyreskostnaden som du inte kunnat utnyttja. Vi reserverar oss för
lagändringar, prisändringar och tryckfel som ligger utanför vår kontroll.

Upplysning om villkor

Ni anses som upplyst om ovanstående villkor i och med er vistelse hos oss och att
bokningsvillkoren måste godkännas för att kunna boka samt att de lämnas ut vid ankomst till
receptionen. Denna skrivelse finns också att hämta ut i receptionen. Vi och vår personal
önskar er en underbar vistelse hos oss och hjärtligt välkomna! Böda Riviera AB.